Äntligen har vi kunnat sätta spaden i backen för ”fiber till hemmet” som Sandnet kallar sin utbyggnad av fibernätet. Det var bara det att erbjudandet att ansluta sig gällde enbart de centrala kvarteren. Hem till oss var det ytterligar 523,5 m.

Vad gör man då? Jo, vi startade ett projekt att lägga kabel själva den sträckan. Men det var inte så ”bara”. Först måste vi ha avtal med väghållarna, d.v.s. två vägföreningar var berörda. Det gick ju lätt nu när vi känner alla viktiga personer i byn.

Sen visade det sig att Hyttbacken delvis var ”fornminne”, men Länsstyrelsen var snabba med att ge tillåtelse att gräva den smala och grunda kabelränna som krävs för fiber.

Däremot tog kommunens bygg- och miljökontor 8 veckor på sig att klura ut att det faktiskt inte krävdes någon dispens från strandskyddet trots att fibern skulle förläggas på ömse sidor av ån.

Som en stark pådrivande faktor visade sig vår nya granne i Smeds vara. Han och familjen ville ha fiber för barnens skull och dessutom jobbar han på Elektro-Kapsel, har bra kunskaper om fiber och har tillgång till grävmaskin. Om två hushåll delar på kostnaderna för grävningen och material så blir det billigare för vart och ett.

Nu kunde vi väl göra beställningen till Sandnet? Jo då, men innan alla tekniska agremanger var utredda var vi inne i älgjaktsveckan och då stannar Sverige. Men när älgkvoten var fylld kunde JJ börja gräva. Så i dag var det full fart. 300 m schakt och sen dragning av fiber är avklarad!

Med början från ån och Hyttbron grävde den lilla maskinen snabbt fram till oss och till anslutningspunkten.

Nästa vecka fortsätter vi arbetet.