I morse upptäckte vi några spår i den tunna snön på den nylagda isen på bäcken. Aha, en räv, tänkte vi, men…?

Vid närmare beskådande såg man tydligt att spåren gick från ett hål i istäcket till ett annat. Hm? En vattenräv? Såna djur finns inte, men kanske det är en utter, eller bäver? Fotavtrycken se ganska stora ut och om man tittar noga så ser det ut som om något släpat i snön mellan fotspåren. Svansen? Eller ett fett byte?

Isens ringa tjocklek tillåter inte uppmätning av spårstämplarna.

Förra vintern såg vi något liknande på ett annat ställe i bäcken. Och en tidig morgon på våren(?) såg vi i ett snabbt ögonblick ett brunt långsmalt djur i strandkanten.

Vi överlåter åt våra läsare att komma med förslag till mysteriets lösning.

Bilderna uppfrån vänster:
– spår i snön
– närbild (med tele)
– härifrån kom dom
– och här slutade dom…