Ett delprojekt i omläggningen av taket på ladan var att ha taket som solfångare för att skapa varmluft att blåsa ner till verkstaden i bottenplanet. Framför allt på våren är det rätt svalt och rått där nere. Om man då leder luft under takplåten och fångar upp den vid nocken så borde den kunna bli uppvärmd så att den sedan kan värma rummet en del.

Nu har jag kopplat ihop systemet med en kanal från taket ner till verkstaden. I kanalen sitter en fläkt. Nu är den provisoriskt inkopplad, men senare har jag tänkt att ha en termostat som styr den.

I dag var det drygt 20 grader ute när jag satte fart på fläkten. Nere i verkstaden mätte jag tilluften till 36 grader! Inte så illa. Det ska bli intressant att mäta hur förhållandena blir en solig vår- eller höstdag med kyligare ute.

PS.
Dagen därpå var det ännu varmare ute och luften under plåten blev så het att jag inte vågade köra fläkten! Det är en kanalfläkt där motorn sitter inne i kanalen och det blir risk för överhettning. Termostater behövs.