Som avslutning (hmmm?) på det stora laduprojektet skulle även virket i logbroarna bytas ut. Det har väl legat ett tiotal år eller mer och var nog lite gammalt när det lades på. Och nu när vi fällt en massa fina granar och fått dem uppsågade så var det dags att byta planken.

Det visade sig att de gamla var mer angripna än vi trott så det var nog i grevens tid vi tog itu med detta.

Så bort med det gamla och in med det nya! De som revs bort var i allmänhet för dåliga ens att duga som ved så det blev en tur till återvinningen med ett fullt lass på släpvagnen.

På norra sidan var det ännu sämre så där behövdes även bjälkarna bytas.

Nu väntar vi bara på en solvarm dag så att virket kan tjärstrykas.