Den här veckan har vi väntat på snickaren för att riva en del av takfoten. Men så regnade det hela månda’n och hela tisda’n och då var det ju inte lämpligt. På onsdagen sken solen och snickaren kom. Finemang, hela jobbet tog bara några timmar (förstås!).

Plåtslagaren var kallad och dök upp helt enligt beställning. Han fixade snabbt till en liten hängskiva på gaveln medan ställningen står kvar.

Och sen har vi väntat på en ny pump. Det är alltså kortslutning i djupbrunnspumpens elanslutning och den har inte kunnat användas sedan några veckor tillbaka. Jordfelsbrytaren löser ut direkt. Men väntan blev förgäves denna vecka. Nu hoppas vi på nästa vecka.

I väntans tider har vi plockat svamp, stora högar! Några korta besök i skogen och några timmars arbete med rensning. Svamptorken arbetar för högtryck.

Och i helgen har vi haft besök av vänner från Uppsala, efter flera år faktiskt, men mycket välkommet.