Det går åt rätt håll, kan man säga. Efter mycket rivande och andra förberedelser har vi nu börjat sätta upp den nya fasadpanelen. Innan den monteras ska den rödmålas en gång och sen bör den strykas en gång till direkt efter uppsättningen.

Falu rödfärg är ett begrepp inom svensk byggtradition och numera också ett varumärke. Men det finns flera tillverkare som på olika sätt marknadsför sin färg som den ”enda rätta”. Det är en s.k. slamfärg baserad på pigment som ger färgen olika kulör – olika röda eller till och med svart. Andra pigment ger gula kulörer.

Läs mer från tillverkaren av Falu Rödfärg.

Bröstlisten och sockellisten som är hyvlade profiler målas med linoljefärg av traditionell typ från Ottoson Färgmakeri. Det är ett tidsödande jobb att måla med linoljefärg, inte minst på grund av den långa torktiden.

Vi ser – liksom ni (?) – med spänning fram emot att vårt hus också blir en ”röd stuga”. Än är det en bit kvar.

Pricken över i blir nog romboidfönstren i gavelspetsarna.

Bland våra vassaste verktyg är MATELL-pennorna. Riktiga snickare har timmermanspennor, vi har MATELL-pennor.

När Matell Arkitekter för mycket länge bytte namn till Arkab så blev det en massa reklampennor över. Omöjliga som reklam, men väldigt användbara att skriva med. Med en traditionell pennvässare (sådana finns fortfarande att köpa!) hålls pennorna i trim.

Och lagret räcker ännu ett tag.