En stor fråga just nu är hur ska huset se ut, dvs hur ska fasaden se ut. Det finns fler valmöjligheter än vad som är nyttigt. Vi har lagt upp en helt ny sida kring dessa funderingar.

Hjälp oss med några konkreta synpunkter!

>> Fasad