Stort rivningsraseri! Vi river vägg- och takbeklädnad i övre och nedre hall. D.v.s. masoniteskivor. Taket i nedre hallen tas ned med hela spåninnehållet i bjälklaget. Börjat riva vindsbjälklaget också. Sammantaget mycket damm och skräp. Resultatet bli att vedförrådet fylls på och det behövs när det är kalla dygn.

”Vedmannen” får också sin beskärda del. Sammanlagt blir det väl tre släpvagnars last av allt som han hämtar snabbt.

Veckan avslutas med regling och skivmontering. Och snöfall.