Äntligen! I går kom grabbarna från Trebiq och kopplade in fibern och monterade fiberboxen så att vi kunde ansluta datorerna. Det här har vi tjatat oss till. Sandnet har visat ett ganska så svalt intresse hela vägen. Och allt var ju klart för installation redan i början av november.

Själva installationen visade sig vara ganska enkel. I kopplingsskåpet vid vägen kopplar man in ”huvudfibern”…

…och sen ”blåser” man i kundfibern med hjälp av tryckluft ut till kopplingsskåpet där den skarvas ihop med huvudfibern. Sen monteras en fiberbox som sitter i vår elcentral. Där konverteras fibern (de små blå och gröna kontakterna) till TP-kabel (enkelt uttryckt). För kunden är det här en ”black box” som man inte behöver bry sig om egentligen. Här ansluter man en vanlig RJ45 och sen är allt som vanligt, d.v.s. router, datorer etc.

Men det var inte riktigt som vanligt – eller också var det alldeles som vanligt! Den gamla routern som vi redan hade la plötsligt av. Den fungerade inte längre. En resa till Sandviken och 800 kronor senare kunde vi äntligen ropa hej.

Vi räknar den 19 december 2014 som en märkesdag för kommunikationen. Den här dagen skulle mamma ha fyllt 105 år. Vi lever i en annan värld än för drygt ett sekel sedan.

Slutligen önskar vi alla bloggläsare God Jul och Gott Nytt År.