Nu har vintersäsongen avslutats, nämligen med den årliga vedklyvningen. A var här med alla barna och vi hade hyrt vedklyven från Fastighetsägarföreningen. Med denna fantastiska maskin spräcker man lätt vedträna till lagoma bitar som nu kan ligga och torka över sommaren och vara färdiga att mata kaminerna med när eldningssäsongen börjar i höst.

Odlingssäsongen har smygbörjat med frösådder inomhus och det nya växthuset har under tiden satts upp på Nyåkern. Nu inväntas bara lite säkrare dygnsrytm på temperaturerna så att det kan befolkas med allehanda krukor med presumtiva nyttigheter och ögonfröjder.

Och mellan varven har vi jobbat med Omställning Järbos pilotprojekt Framtidstidningen. Det blir en ”riktig” tidning som ska delas ut i alla brevlådor i Järbo och på Landsbygdsriksdagen i Sandviken om 10 dagar.

Vi har fyllt 12 sidor i tabloidformat med vad vi hoppas är intresseväckande artiklar om livet i vår by om 10 år. Undrar litegranna om läsarna kommer att upptäcka den vinklingen direkt eller vad dom tänker på när dom hämtar in sin tidning.

Arbetet har inneburit ett intensivt redaktionsarbete de sista veckorna, med många långa diskussioner, mycket knattrande på tangentbord innan manus kunde lämnas för tryck. I dagens digitala värld tog det sista steget från fil till papper bara några timmar.

Och det var kanske just dessa timmar som fritiden inföll.

I dag hämtade vi resultatet på tryckeriet i Gävle, ca. 100 kg tidningar.

Mer om odlingarna på https://www.facebook.com/groups/brannasslan/
Mer om Omställning Järbo på https://www.facebook.com/groups/omstallning.jarbo/