Första hantverkaren på plan i år var elektrikern. Han la golvvärmekabeln i vinterträdgården. Det är med den som vi ska hålla övervintringstemperatur för växterna. Hoppas vi inte blir ruinerade på driftkostnaderna! Någon vetenskaplig kalkyl ligger inte bakom.

Vi har dock tänkt att komplettera glaspartier och tak med extra invändiga isolerande åtgärder av olika slag.

På sommaren är problemet det omvända. Synd att man inte kan lagra upp värmen då på ett enkelt sätt.

Det ska bli väldigt spännande att se hur det här kommer att gå.