Fortfarande milda höstdagar fast klockan har ställts om till vintertid.

Vi förbereder för isolering av en del av vinden. Det är lite trånga utrymmen här uppe under yttertaket. Man kanske kan kalla dem krypbara men som stel pensionär är det knappt man tar sig ut när man en gång kommit in. Vem vet, man kanske till slut blir kvar där som ett minne från en svunnen tid?

Arbetet framskrider ganska långsamt. I går satte vi en (1) sockelbräda och i dag har vi satt en (1) bröstlist på fasaden. Orsaker är försiktighet och noggrannhet och bristande erfarenhet plus att huset är ”krokigt”. Det är inte så enkelt att få geringarna att passa i hörn som inte är räta, inte på någon ledd.

Och så är arbetsdagarna kortare, det kan inte några klockomställningar göra något åt.