Ett litet tillägg på förra veckans rapport egentligen, eftersom det här inte var klart. Nu har vi sågat upp timret.

Ser det inte fantastiskt ut med en trave virke på tork! Närodlat, egenproducerat. Över 1,5 kubikmeter ligger i stabben för torkning.

Men det känns i kroppen också. Arma gamla människa, det här är inte något som man håller på med utan straff!