Hus är inte bara ”utsida” och ytskikt. Det krävs en massa installationer också. I vårt fall har vi det mesta centralt mitt i huset i ett schakt som inte går av för hackor. D.v.s. det är himla trångt nu när allt (nästan) som ska vara där har kommit på plats.

Detta är husets kroppspulsåder och mag- och tarmkanal. Här finns vatten, avlopp, ventilation och centraldammsugarens rör. Titta noga – detta kommer ingen att få se förrän huset byggs om igen – eller rivs – om hundra år.

Den vänstra bilden är tagen uppåt från bottenvåningen och den högra uppifrån, från övre våningen. Hm? Det ser lika obegripligt ut i alla fall.

Än återstår dock en del arbete. Eldragningen ska färdigställas med en hel hoper tomrör, isolering ska kompletteras (egentligen mest för ljud). Sen ska schaktet stängas med vägg.

Hösten närmar sig, men än kan vi kalla det för sensommar. Det är skördetid. Vi har samlat in cirka 15 liter lingon på vår egen lilla skogsbacke. Nu är allt förpackat som sylt i burkar (med 70 % lingon och bara socker som tillsats). Vi spar till eventuella nödår samt till barnen. Och nu slår svampen till också.

Se mera bilder på hemsidan.